Sudoku og logisk digital

Ord-hjul

Ordhjul

I denne opgave skal du finde ord med bogstaverne i hjulet.

Binero

I denne logiske opgave skal du kun bruge tallene 0 og 1.

Brobygger

Brobygger

K-duko

K-doku